..... válcové nádrže - budoucnost s historií !!!      ..... válcové nádrže - budoucnost s historií !!!      ..... válcové nádrže - budoucnost s historií !!!   Fuel servis Fuel servis

- OCIO - měrná tyč

OCIO - digitální měrná tyč 

systém on-line kontroly zbytkového množství media v nádrži

  • digitální měrná tyč pro III. třídu hořlavosti
  • procentuelní naplnění nádrže v %
  • výška hladiny v mm
  • objem monitorovaného media v litrech
  • alarm při dosažení maximální hladiny
  • NENÍ URČENO PRO BENZÍN !!!

         Cena :  8.900,- Kč bez DPH

---------------------------------------------------------------

POZOR

Nedoporučujeme propojení s plnícím  čerpadlem nádrže z důvodu delší odezvy  hladinoměru  OCIO

Není 100% garantováno bezpečné vypnutí plnícího čerpadla nádrže a může dojít k přeplnění nádrže !!