..... válcové nádrže - budoucnost s historií !!!      ..... válcové nádrže - budoucnost s historií !!!      ..... válcové nádrže - budoucnost s historií !!!   Fuel servis Fuel servis

- úkapový sorpční rošt

....  aktivní ochrana prostředí před úkapy ropných látek

 


 
Možnosti použití:
Sorbční rošt SoRo lze s výhodou použít všude tam, kde se vyskytuje nebezpečí kontaminace podloží při manipulaci s ropnými nebo jinými nebezpečnými látkami a je nutné zajistit volný průjezd vozidel nebo jiné techniky. Jedná se např. o manipulační plochy provozních stanic pohonných hmot, neveřejné výdejní stojany pohonných hmot, manipulační plochy ve skladech nebezpečných kapalin atd. Vysoká sorpční schopnost vložek zaručuje dlouhodobou spolehlivou ochranu. Díky jednoduché konstrukci se vyznačuje vysokou provozní spolehlivostí, nízkými pořizovacími a provozními náklady a při správné instalaci a údržbě i bezporuchovým provozem.
Sorpční rošt SoRo lze používat samostatně nebo lze z jednotlivých segmentů kompletovat větší celky. Sorpční rošt SoRo lze využít jako alternativu pro naplnění požadavků zákona číslo 311 / 2006 Sb.,o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot….
 
Proč používat sorbční rošty SoRo:

 

·         vysoká účinnost vůči ropným látkám

·         jednoduchá a rychlá instalace
·         nízké provozní náklady
·         bezobslužný provoz
·         možnost jednoduché instalace
·         minimální nároky na stavební práce

         ·         příznivá cena

 
Popis sorbčního roštu SoRo:
Sorbční rošt SoRo se skládá ze sorpční textilie a ocelové ochranné a montážní konstrukce. Základem je sorpční hydrofóbní netkaná textilie, testovaná dle ČSN EN ISO 9073-6:2003 v Textilním zkušebním ústavu v Brně.  Hydrofóbní úprava textilií odpuzuje vodu a do textilie jsou tedy zachytávány pouze úkapy ropných nebo jiných nebezpečných látek. Vlastní ochrana sorpčních textilních vložek před mechanickým poškozením je řešena roštem z tahokovu, po kterém mohou přejíždět i nákladní vozidla. Celý komplet tvoří celek, který se instaluje přímo na zpevněnou plochu např. u výdejního stojanu pohonných hmot. Indikace vyčerpání sorpční kapacity vložek je zajištěna změnou barvy vrchní strany textilie.
 
Popis funkce:
V případě úniku ropné či jiné nebezpečné látky, např. úkap z výdejní pistole, je tato zachycena v sorpční vložce. V případě deště je díky hydrofóbní úpravě vláken netkané textilie voda odpuzována a nedochází tak k vyplavování již zachycených látek.
 
Sorbční rošty jsou vhodné mimo jiné pro zachycení

·         nafty
·         ropy
·         leteckého petroleje
·         motorových a převodových olejů
 
Instalace:

Základní segment sorbčního roštu má rozměr 1100 x 1100 mm a je možno ho sestavit variabilně do větších rozměrů, jeho výška je 40 mm, hmotnost nepřesáhne 70 kg.Rošty se kotví pomocí chemických kotev do podkladu závitovou tyčí .

Je schopen zachytit téměř 10 kg ropných látek.

 

Jednotlivé segmenty lze skládat do sestav podle požadavků na rozměr i tvar chráněné plochy, kotví se pomocí . Výhodou tohoto řešení je ta skutečnost, že je možné sorpční rohož instalovat u stávajících objektů na libovolné podloží – asfalt, beton, zámkovou dlažbu apod. Při instalaci není třeba provádět nákladné stavební úpravy. Provádí ji servisní organizace, která také zajišťuje výměnu sorpčních vložek a odstranění použitých vložek v souladu s platnou legislativou. Na základě servisní smlouvy provádí také pravidelné prohlídky a údržbu systému.

   

Ceny roštů včetně sorpční vložky :

 

1000 x 1000 x 40 mm  .......................  9.999,- Kč bez DPH 20%

2000 x 1000 x 40 mm  .......................19.999,- Kč bez DPH 20%